Bekennen


Waarom lieve Heer, is steeds onze vraag,
Waarom hebt U de wereld niet beter geschapen?
De mens zijn verstand werkt vaak zo traag
En hij is niet bij machte zijn eigen brokstukken op te rapen
Eigenlijk had U best één en ander kunnen automatiseren
Dan hoefden wij ons niet zo druk te maken
En meer tijd gehad wat nuttigs te leren

U laat ons nu onze eigen boontjes doppen
En we zijn toch al zo verschrikkelijk druk
Met wat niet goed gaat en door ’s werelds bagger soppen
Heer zonder Uw hulp valt alles uit onze handen stuk
Kun U nou niet eenmaal bij ons komen kijken
Wat een “Janboel” heel de schepping wordt
Voor dat wij van ellende helemaal bezwijken
Heel Uw aarde valt door onze domheid haast aan gort.

Wij willen dan wel beter, maar U vraagt van ons zo veel
En ons begrip reikt dikwijls niet hoger dan sterren en maan
En denken dan dat we ver genoeg zijn om reëel
Op eigen initiatief door te kunnen gaan

Winterdroom


In deze dagen dat de zon zich niet laat zien
Zie ik in gedachten weer de gele rozen
Zie ik struiken bloeien die ik heb gekozen
En wacht tot ik alles eens terug zal zien

Dan komen weer de vlinders en de bijen
Bevolken vissen en kikkers weer de sloot
Dan is het veld niet meer uitgestorven en dood
En zullen wij onder open hemel vrijen

Ik vergeet de donkere grauwe luchten
En zie weer de heldere warme zonneschijn
Dan hoeven wij geen regen meer te duchten

Wat zal het komend voorjaar dan weer zalig zijn
Dan bloeien weer bloemen, rozen en bomen
Maar tot dan moet ik nog een winter dromen.