Scheppings perpetuum mobiele


Zal ooit een nacht eens vallen
Waarna geen morgen aan zal breken
En de aarde zijn poorten sluit
Waardoor alle zonlicht wordt buitengesloten
Horizon en toekomst verdwijnt uit ’t zicht

Waarvoor zou dan het leven zijn geschapen
Als enkel prooi voor ellende en dood
Een schepping die voorgoed in zal slapen
Waar geen eind komt aan angst en nood
Een wereld aan een hel overgegeven

Geen schepper die Zijn schepping verloren laat
Maar vol zorg en liefde ziet
Als een Vader die aan de hemelpoort staat
En ons daar Zijn troost en genade biedt.