Waarheid najagen


Waar de gedachte mij belet
Te gaan ’t pad van onschuld
En mij de slinkse paden wijst
Met duisternis gevuld
Door schaduwen en langs ravijn
Door ‘t rijk van mist en nevel
Waar enkel waanbeelden zijn
Daar is geen veiligheid of wet
Vindt men slechts blinde gevel
Van doelloos jagen naar waarheid
In fijnmazige netten gevangen
Droog en fijn zand.

Wereldhervormer


De dag heb ik doorgebracht in overweging
De droom te volgen die ik gisteren nog had
Een beeld dat ik vandaag zou willen bouwen
En in de toekomst gebruiken als bestemming
Een droom van liefde, vrede, geluk en rust

Een droom die heel de aarde moet omvatten
Als bij de schepping als een hemelsparadijs
Maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen
Ieder mens is zo verschillend van natuur
Nee, voor elk zit de ware vrede en liefde binnen.