Moderne dieren- en natuurliefde

Edelhert in Oostvaarderplassen totaal ondervoed

Natuurlijk houden we van natuur. We kunnen niet leven zonder. Alhoewel…., persoonlijk snap ik niet dat er mensen zijn die op een kluit kruipen in grote wereldsteden en geen flauw idee hebben wat en hoe de natuur is. Die geen flauw benul hebben dat ijsberen aan de Noordpool leven en leeuwen in Afrika of pinguïns aan de Zuidpool en niet onder de evenaar voorkomen.
Het meest bevreemdende van dit vind ik dan nog dat dergelijke mensen vanachter bureaus de mensen die in de vrije natuur wonen willen leren en voorschrijven hoe ze het moeten aanpakken.
Veel sterker nog, zij ontwerpen de plannen en weten exact (?) hoe het verloop is wanneer men de natuur zijn vrije gang laat gaan. Zo weten ze ook wat natuurlijk is, hoeveel de natuur kan verdragen, welke dieren echte natuur zijn, welke maatregelen getroffen dienen te worden om de dieren zo optimaal aan voedsel te laten komen (ev. zónder bijvoedering en/of afschot) en plaatsen vervolgens de grootste voedselconcurrenten op een veel te kleine oppervlakte bij elkaar.
U begrijpt waar ik heen wil, de totaal scheve en steeds verslechterende toestanden in de Oostvaarderplassen. Punt één; van de zgn. “Grote grazers” zijn er maar twee welke hier in Nederland authentiek voorkomen, de ree en het edelhert, het damhert komt van oorsprong niet uit Nederland. Punt twee; van deze dieren is (buiten deze twee) geen enkel van oorspronkelijke natuurlijke afkomst. De Königspaarden werden in Mongolië gefokt en gedomesticeerd, het Hackrund is een in Ierland ontworpen en gefokt rundersoort, de naam van de Schotse Hooglander zegt al dat het een normaal Schots rund is.
Dus de opzet van de Oostvaarderplassen is om de natuur geheel zijn eigen gang te laten gaan zonder enige bemoeienis van de mens. Wat gebeurt er nu echter? Men ziet steeds toenemende voedselschaarste door overbegrazing van veel te veel begrazers met als gevolg ook steeds meer toename van verzwakking en sterfte onder de dieren die door gebrek aan natuurlijke aanleg en beschutting een jammerlijk einde vinden.
Als ik u beschrijf welke toestanden daar onder de dieren voorkomen, rijzen u de haren ten berge. Tenminste als u een werkelijk dierenliefhebber in hart en nieren bent. Königspaarden die met een half verrot veulen uit hun vagina dagen rond strompelen voor ze sterven. Of runderen die totaal verzwakt in de moerassen zakken en verdrinken. Dieren die ’s winters door veel te dun ijs zakken en, zo ze al niet verdrinken, gewoon bevriezen omdat ze kletsnat in de vrieskou lopen zonder dat ze beschutting kunnen vinden. En zo zijn er nog legio voorbeelden op te noemen.
Geen punt! We hebben verschillen de oplossingen! De immer bezorgde dierenbescherming is voor bijvoedering, Waar en waarom verbiedt ze dat nu ook al weer? Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied, is voor afschot van verzwakte dieren (tussen december 2014 en mei 2015, maar liefst zo’n 280). En volgens mijn inschatting is de mening van het overgrote deel van nuchter denkende Nederlandse mensen dat een volkomen ontmanteling van het totaal mislukte project “Oostvaarderplassen” de enige diervriendelijke en economische oplossing welke mogelijk is.
Ons landje is te kleinschalig voor natuur op grote schaal. En wat men in de Oostvaarderplassen van plan is om het hele gebied in of voor 2018 op de kop te zetten om weer nieuwe gewassen aan te planten als voedsel, kost miljoenen zo niet miljarden, en heeft niets met vrije natuur te maken waarin de mens geen bemoeienis heeft. Bovendien gaan er steeds meer stemmen op om de dieren bij te voederen. Ik vraag me nu werkelijk af of mensen zo kortzichtig zijn danwel zo weinig inzicht hebben in ontwikkeling van werkelijke natuur waarin menselijke bemoeienis ook inderdaad niet noodzakelijk is. Of de gehele natuur enkel willen zien als één grote dierentuin waar alle risico’s van ziekte aanwezig zijn. Immers waar bijgevoerd wordt zullen de dieren ongebreideld uitbreiden. Dieren vermeerderen al naar gelang het voedselaanbod, tenminste in theorie, maar men moet er wel rekening mee houden dat in de natuur altijd het recht van de sterkste geldt. Dus als men twee groepen voedselconcurrenten naast elkaar plaatst, wat in de Oostvaarderplassen volop gebeurd, zal altijd de sterkste groep zich uitbreiden ten koste van de zwakkere.
Wanneer zal Staatsbosbeheer en hun aanhangers nu eindelijk eens inzien en toegeven dat het gehele geldverslindende project “Oostvaarderplassen” een totale mislukking is dat enkel een speeltje voor emotievolle dromers is en bovenal een vernietigingskamp voor dieren en natuur.

Je staat versteld


Je staat zo dikwijls versteld hoe de mensen met de natuur omgaan. Heus lang niet altijd met opzet, maar men beschouwt de natuur dikwijls zo gemakkelijk als hun eigendom waarmee men kan doen en laten wat men zelf wil.
Ach, we hebben uiteindelijk de wereld en de natuur óók ontvangen om er voor een groot deel gewoon van te genieten. Maar laten dat wel doen met alle respect voor wat ons ten dienste is gesteld en de eventuele rommel ook weer opruimen. Daar we beslist geen plezier beleven aan ergernis van andere mensen die ook op hun manier van de natuur willen genieten.
Maar wat blijkt? In heel veel gevallen trekt de natuur zelf zich helemaal niet zoveel van ons nonchalant en/of egoïstisch gedrag aan, maar weet er in vele gevallen zelfs zij voordeel mee te doen. Pak bijvoorbeeld eens voorzichtig een weggeworpen kist o.i.d. op en kijk eens hoeveel torretjes, insecten, wormen en slakjes daar onder leven, dikwijls vergezeld door een muizen- of mollengang die op hun beurt daar hun tafeltje gedekt vinden.
Kijk eens onder een oude fiets of ton die zomaar ergens “slordig” in het bos of veld is achtergelaten. Grote kans dat je er één of andere ingang van een konijnenhol o.i.d. vindt dat op deze manier beschermd wordt tegen eventuele predators als vos, marter, honden, en dergelijke.
Zo zie je maar onze domheid hoeft beslist niet altijd funest te wezen. Maar aan de andere kant wil dat natuurlijk ook absoluut niet zeggen dat we de natuur er altijd maar een groot plezier meedoen om de troep gewoon rond te laten slingeren met alle gevaren van dien. En… a.u.b., kom me nu ook niet aan met smoezen als; “Zie je nu wel, dat hebben we met opzet daar gedumpt”. Als eventuele hulpmiddelen nodig zijn kan dat evengoed gebeuren met bestemde middelen als door weggegooide rotzooi.
Overigens gebeurt de recycling, zoals ik hiervoor beschreef, beslist niet alleen hier op het droge. In de bossen of ergens in de berm waar wij het dadelijk visueel kunnen waarnemen, maar des-te-meer in de zeeën en oceanen waar men tegenwoordig bewust scheepswrakken niet bergt, maar expres op de bodem laat liggen. En daar sta je echt versteld in de positieve zin zoals daar die wrakken gaan dienen als kunstriffen. Een buitengewone interessante waterflora ontwikkelt zich daar rondom.
Dus…. Op deze manier werken wij mensen heel dikwijls meer mee aan een optimale levenscyclus dan wij zelf beseffen. En misschien is juist dit laatste wel het domste van ons doen. Dat onbewuste omgaan met de natuur en elkaar betuttelen op gedrag wat juist de natuur ten goede komt.

Geniet van de natuur en verwonder je over de zaken waar de natuur het zelf van ons overneemt. Ook dat is een heel groot wonder waarover je versteld zult staan