Droomwensen


De wensen die wij allen kennen in dromen
Die in illusie vast geworteld in ons zit
De wanen waarvan wij nooit los kunnen komen
Van hoop op rijkdom en steeds groter bezit

Zij bouwen kastelen van waterdamp en lucht
Ontworpen met onze rijkste woordenschat
Verwaaien menigmaal met ingehouden zucht
Langs Pruisisch blauw in gouden rand gevat

Zo vormen zij tezaam ons schijnbestaan
In mijmering of onwezenlijk streven
Om niet in werkelijkheid ten gronde te gaan
Maar liever in onze fantasie te leven

Ach d’ aardse werkelijkheid is wreed en hard
Maar geen enkele droomwens heeft die ooit ontward.