Roep uit nood


Heer, hoor de mens die roept om vrede,
Steun en redding in zijn eindeloze strijd
Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede
Zie toch zijn ellende wereldwijd

Leer hem waarom U hem hebt geschonken
Zijn rede als enig schepsel hier op aard
Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken
U hem van verderf heeft gespaard

Toon hem steeds Uw liefde en genade
Troost waar hij geen uitkomst meer ziet
Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde
Van het stukje zekerheid dat U hem biedt.

Ergens


Ergens klinkt het lied
Het lied van liefde en hoop
Hoop op gerechtigheid
Wat nog steeds niet is

Ergens klinkt de roep
Een roep om hulp uit nood
Nood die de mensen tergt
Door honger en gemis

Ergens nijpt de armoe
Armoe bij gebrek aan begrip
Begrip voor honger en sterven
Geen kennis van geschiedenis

Ergens klinkt er hoogmoed
Hoogmoed met druk en dwang
Dwang die volkeren onderwerpt
En bezorgt een ware droefenis

Ergens klinkt het lied
Het lied van liefde en hoop
Hoop op gerechtigheid
Wat nog steeds niet is