Dag in kleuren


Als de eerste zonnestralen over de kim
Het licht der laatste sterren doven
De eerste vogels in de bomen
De vroege dag reeds loven
De nevels hangen over ’t veld
En in blauwe strepen langs de horizon
Ziet men de nachtelijke uren traag verdwijnen
Terwijl de hemel kleurt met lila baan
Komt vanonder de witte sluier
Langzaam het smaragdgroen kleed vandaan

Een nieuwe dag is weer geboren
Herfst kondigt zich ook nu weer aan
De bomen staan als vuur te gloren
Zo wisselt elk seizoen weer van bestaan.

Droom


Ik droomde van een tuin vol bloemen
Vlinders en vogels vlogen er bij tal
En tussen planten hoorde je bijen zoemen
In het midden ruiste een blanke waterval

Vele paden leidden mij door perken met rozen
En schenen alle naar één kant te gaan
Ook ik heb daar een weg gekozen
Voor ik verwonderd in het midden van die tuin bleef staan

Daar stond een troon waarvan helder licht kwam stralen
En een warme stem sprak mij zo vredig aan
Kom verder Mijn zoon sta niet te dralen
Verwarm je in mijn licht voordat je verder zult gaan

En na dat ik ontwaakte in de morgen
Hoorde ik nog die zachte lieve stem
Kon ik weer verder zonder zorgen
Al mijn lasten liet ik achter bij Hem.