Kleur en zang


Als bloemen bloeien woorden
klanken van zang en muziek
tussen tijden van zonlicht
of ruisen van regendroppen
verzorgd en geplant in rijke aarde
door liefdevolle gedachten.

Verzachtend teder strelen
door wind of vlindervlerk
breekt aangevuld door vogelkelen
het lied der schepping los
in geur en vol ornaat gezongen
over de velden, door elk bos.