Ruimte en sterrenavond


Wie zal ooit ’t heelal verklaren
Weten van zijn en ontstaan
Ooit de ruimte evenaren
Wie zal ooit tot het einde gaan

Vanaf verre kunnen wij aanschouwen
’t Universum en zijn geheimenis
En slechts hopen en vertrouwen
Dat het niet onze ondergang eens is

Wij willen alle geheimen doorgronden
Van het grote en verre sterrengestel
Maar blijven aan de aarde gebonden
Waar ik elke avond duizenden sterren tel.