Vertrouw de seizoenen


Veel te snel vertrekken dagen van weleer
En te traag zijn de toekomende tijden
Het valt mij zwaar om tegen tijd te strijden
Afscheid van zomerse dagen doet mij zeer

De dagen korten en soms gaat storm tekeer
Het hemelsblauw bedekt met grauw der wolken
Die als razenden door het luchtruim kolken
Ach wanneer zien wij de zonneschijn weer

Ook herfstdagen kunnen mensen verblijden
Ook dan kan de zon vol glorie aan d’ hemel staan
En ons tot luchtige kleding zal verleiden

Terwijl men ’s nachts de hemel vol sterren ziet staan
Dan is het als vertrokken dagen van weleer
En weet je, ach de zomerzon komt heus wel weer.