Verhaal van de zee


Luister op het duin naar golven der zee
Daar spoelen ondersteund door branding
Verhalen van lang verleden met zich mee

Verhalen van verre landen onbekend
Met kusten van rotsen of palmenstranden
Landen vol schoonheid zo niemand kent

Daar in Atlantisch heerste enkel vree
Geen haat of nijd verscheurde de band
Helaas, ’t is verdwenen in zee.

Slechts enkel de golven kennen ’t verhaal
Het is niet de schoonheid die ooit keert
Maar misschien keert er nog iets mentaal.