De bevrijders


Nu strijkt de wind in vrijheid over velden
In wolken van vreugde verspreidt zich ’t licht
Een leven dat wij danken aan de helden
Die strijdend d’ overwinning hebben verricht

Nu wappert de driekleur fier van de toren
In ied’re stad en dorp wordt het nu gevierd
Met spel of muziek en in blijde koren
En elke straat is rijk met vlaggen versierd

Zelfs klinkt de vreugde in toppen der bomen
De vogels delen luid in de stemming mee
We kunnen in vrijheid over toekomst dromen
Al feestend en dansend of in stille vree

Toch vergeten we niet die zijn gevallen
Onze vrijheid danken wij aan hen allen.