Herschapen natuur


Nu de boomkruinen weer zingen
de bladeren dansen op hun maat
jonge lammeren door de weide swingen
de vlinder zijn cocon verlaat.

Leeft heel de wereld in nieuw licht
wordt alles als opnieuw geboren
zingt in mijn brein een nieuw gedicht
over alles wat mij zo kan bekoren.

Dan zie ik de wondere schepping weer,
de wereld alsof hij is herschapen,
en dank ik de goedheid van de Heer
die na de winter het leven deed ontslapen.