Onzichtbaar als de wind


In ritme van het hart en metrum van leven
als golven over water opgestuwd door wind
aan zichtbaarheid en tastbaarheid ontheven
toch merkbaar steeds Zijn eigen wegen vindt

Bestuurd geleid door onzichtbare hand
een stem als vogelzang in kruinen der bomen
zelfs over weidse velden en het vlakke land
wil Hij in liefde en vrede tot ons komen.

Eens wordt de hele aarde met Hem vervuld
dan zal elk mens van Zijn grootheid spreken
de wereld in de warmte van Zijn zon gehuld
zal eens en voorgoed met het kwade breken.

Doelbewust


Gehuld in zwijgzaamheid ga ik mijn weg
noch links, noch rechts mij neigen
omdat ik nergens het zwaartepunt leg
het pad dat ik ga is mij eigen.

Ik tel de stappen van begin tot eind
laat mij niet tot zijspoor verleiden
houd mijn doel steeds overeind
wil mij niet aan discussie wijden.

Niet star of in onbuigzaamheid
ga ik steeds recht toe recht aan
maar ben ook heus wel bereid
met andere mening mee te gaan.