Leef


Leef! En leef de dag vandaag en morgen.
Alles wat geschapen is, is mooi en goed
Geniet de dagen zonder angst en zorgen
Vertrouw op Hem die je beschermt en voedt.

Leef! Het leven wat je is geschonken
Genietend van alle schoon in overvloed
Leef je leven in liefde dronken
Leef in dank aan Hem die je behoedt.

Leef! Al is je leven nog zo kort
Benut alle mogelijkheden je gegeven
Omdat ‘t door zorg niet langer wordt
Daarom leef hier je eigen aardse leven.

Leef! En strek je handen uit naar Hem
Die je aan het eind van je leven binnenleidt
Om jou te vrijwaren van lasten
Overwon hij ook voor jou de strijd.

Kind


Waarom zou ik proberen te begrijpen
wat mijn brein niet kan bevatten
daar ik als Zijn kind tot volwassen moet rijpen
trachten de waarde van het leven in te schatten

waarom zou ik alwetend willen zijn
groot gelijk de wereldvorsten
zonder gevoel voor alle pijn
van hen die naar oprechtheid dorsten

Laat mij zijn als het jonge kind
die slechts vertrouwt op Vaders hand
en dat daarin berusting vindt
dat die hem leidt naar het Vaderland.

Vredesland


Ons hart nog steeds verkerend in de nacht
nog zoekend naar het stralend zonnelicht
zijn blikken naar de horizon gericht
vanwaar hij daag’lijks zijn heil verwacht.

Dan zullen wij de schone belofte zien
die ons werd gedaan in ’t ver verschiet
dan bloeien bloemen en klinkt het vogellied
dan is de schepping schoner dan voordien.

Dan heerst het zonlicht over alle duister
geen donk’re schaduw bedekt dan nog de dag
geen gevaar zal ons dan nog bedreigen

ons hart zal zich dan vervullen met luister
en iedere dag verblijden over wat ’t zag
nog enkel zich voor de schepper neigen.

Zon, sterren en maan


Voor mij is nacht gelijk de schoonheid der dag
Daar drijven beelden van mythen en sagen
Belicht door sterren die zelfde namen dragen
En men al eeuwen in baan langs de hemel zag

Zij wekken bij velen zo schone gedachten
En dragen eigen herinneringen aan
Van liefdeswoorden onder sterren en maan
Bij zang der nachtegaal in zomernachten

En dragen ook dagen op onze vragen
Geen passend oplossing of antwoord aan
Zodat onrust ook dan ons blijft belagen

Dan blijft voor ons immer uitzicht bestaan
Dat na inspanning in zon en licht der dagen
De rust weer keert van sterren en maan.

Geen hoofdbrekens


Slenterend zomaar ergens over paden
lopen mijn gedachten dikwijls ver vooruit
zien reeds mensen die ik zal ontmoeten
of voeren gesprekken over gisteren
de dingen die ik vandaag beleefde.

Maar ik laat hen hun vrije loop
in avonturen die zij beleven buiten mij
ik loop alleen ergens over paden
en geniet gedachteloos van de natuur
en hoef me niet in gesprekken vermoeien.

Hemelse rijkdom


Met tal van schatten stellen we de hemel voor
Met beelden van goud en tal van diamanten
Een stad omringd met poorten van ivoor
En grote rijkdom te veel om te omvatten.

Gebouwd van saffier en mooiste edelsteen
Een nieuw Jeruzalem als schone bruid
Daar wenden wij onze blikken allen heen
Ontvangt men ons met tamboerijn en fluit

Hoe anders zal het echter kunnen wezen
Als daar geen enkel aardse waarde is
Daar is in ’t licht van ’t hemelwezen
Aan aardse rijkdom geen enkel gemis

Wat zouden wij van die rijkdom nog dromen
Als ’t enkel liefde is waarin wij tot Hem komen.

Leider door duister


Al tastend door het donker
zoek ik blindelings de weg
die leidt naar ‘t stergeflonker
een vonkje licht zo heel ver weg

ik zoek een hand die zal leiden
en steunen door ’t duister heen
een mens die nooit van mij zal scheiden
die heeft beloofd Ik laat jou nooit alleen

ik zoek het aller diepst vertrouwen
dat iemand mij ooit kan geven
een rots om veilig op te bouwen
mijn enige zekerheid in ’t leven.

Componist


Door lanen en door bossen
onder groene lover door
strijkt wind als over snaren
zachte muziek in gehoor
door ’t riet blaast ’t zacht
als door duizenden orgelpijpen
een verhaal van dag en nacht.

Klanken gaan als golven op en neer
van deinend kabbelen tot branding
verheffen emotie keer op keer
dalen weer af als zachte landing
met een glimlach hoort hij het aan
met vrede die in ’t hart hem raken
blijft zo nu dan glimlachend staan
hier is weer een compositie te maken.

Vredesdroom


Ik droom van wuivend riet en ruisend lover
van rimp’lend water over ‘t blauwe meer
egaal azuren strakke lucht daarover
geheel dat ademt vredig atmosfeer.

Ik droom een aarde vol geluk en liefde
een aarde zo schoon als eens het paradijs
een aarde waar geen mens elkaar ooit griefde
geen strijd maar eeuwig samen op reis.

Die aarde zou als de hemel wezen
nooit meer oorlog angst, pijn of dood
nooit agressie of verdrukking vrezen,
uitbuiting, discriminatie of hongersnood.

Op zo’n aarde zullen wij allen vrienden zijn
wordt niet gekeken of groot zijn of klein.

Herschapen natuur


Nu de boomkruinen weer zingen
de bladeren dansen op hun maat
jonge lammeren door de weide swingen
de vlinder zijn cocon verlaat.

Leeft heel de wereld in nieuw licht
wordt alles als opnieuw geboren
zingt in mijn brein een nieuw gedicht
over alles wat mij zo kan bekoren.

Dan zie ik de wondere schepping weer,
de wereld alsof hij is herschapen,
en dank ik de goedheid van de Heer
die na de winter het leven deed ontslapen.

Gelijk gesteld


De plek waar ik nu vogels hoor zingen
Het licht van de zon zo helder schijnt
De wereld vol vreugd en blijde dingen
Maar toch mijn stemming in teneur kwijnt.

Daar hoor ik stilte na ruwe kreten
Daar heerste angst voor het brute geweld
Daar werden zij van ‘d onschuld verweten
Waarom ook Hij eens werd terecht gesteld.

Hartgrondig vervloekte ik hun daden
Zij waren beesten geen mensen meer
Totdat een stem mij vroeg te beraden,
“Ben jij zoveel beter, ben jij soms meer?”

Ik heb mijn handen gevouwen tot gebed,
Mijzelf daar tussen die beulen gezet.