Nachtgeest


Wat weten wij van de nachten
waarin de geesten dwalen
stilte slechts de schijn van dood opwekt
en in stille slapeloze uren
rijzen steeds de verhalen
van verloren dagen en vergane tijd

waar blijven bij dagen de geesten
die spookten in duistere stille nachten
die de verhalen verstoorden
en onrust teweeg brachten
over verloren uren in de tijd
maar de dag niet overleefden.