Boosheid en verdriet op kerst


Lieve Heer, ik hoop dat U het niet erg vindt
als ik juist vandaag een beetje boos op U ben
om al dat verdriet en ellende op deze aarde
U kunt ons toch beschermen tegen alle kwade?

Lieve Heer soms ga ik aan U twijfelen
en zie ’t geloof niet even zitten meer
als U niet antwoordt op al mijn vragen
en voel alsof ik elke last alleen moet dragen.

De wereld huilt in diepe rouw
en U blijft eeuwig zwijgen
de ene mens doet steeds de ander verdriet
en U, U ziet het waarschijnlijk niet.

Bent U daarvoor in die stal gekomen
enkel als een sprookje, als een ster
waardoor wij over Uw macht mogen dromen
maar verder blijft U zo ver.

Lieve Heer leer ons door Uw woord en lijden
door het voorbeeld wat U ons gaf
nu zélf ook tegen ’t kwade strijden
en daardoor delen in Uw overwinning op het graf.