Keuze tot verantwoording


Wie is verantwoordelijk als wij kiezen
voor machten en daden die niet de Uwe zijn
daardoor Uw wil uit ’t oog verliezen
en doen onszelf en U daarmee pijn.

U liet ons onze eigen keuze bepalen
tussen die kwade macht en U
maar kunnen niet onze gramschap halen
uiteindelijk schiep U ieder individu.

Maar toch klagen wij U aan
al is ’t alleen met onze vragen;
O Heer, kom in moeilijkheden naast ons staan
en wil ons moeilijke keuzes dragen.

Neem dan Heer onze dankbaarheid
dat U voor ons de keuze schiep
en door Uw woord en hand geleid
ons tot de goede orde riep.