Zoekend verblind door het Licht


Wat zoeken wij het licht in duister
licht wat reeds eeuwen op aarde is
gekomen in een nacht vol luister
daar verdreef een ster de duisternis.

Daar werden mensen bijeen geroepen
getuigen van dat licht te zijn
dat ze ieder toe konden roepen
over dat Kind in de kribbe zo klein.

Het licht vanuit de kribbe beantwoord
het licht van de vrede in die stal
dat licht is voor elk die er van hoort
Licht dat vrede op aarde brengen zal.