Onbegrepen wonder


Begrijpen wij niet het wonder verkeerd
het wonder dat Hij ons zond in die nacht
het wonder dat wij zo fel hadden begeerd
het wonder van vrede zo lang verwacht.

Wij dromen van liefde en rust in overvloed
gebracht in een stal door dat ene Kind
die ons eeuwig behoed voor rampspoed
het wonder dat hemel en aard verbindt.

Hij wás het wonder waarop wij wachtten
Hij bracht ons de Liefde en de rust
Hij versloeg voor ons de kwade machten
na zoveel jaren zijn wij dat nóg niet bewust.