Kerstvrede


Wij hopen iedere jaar op vrede
Die komen zal uit Betlehems stal
Een kind die de wereld redden zal
De Zoon van God doet Zijn intrede.

Hij komt voor armen en voor rijken
De engelen kondigen Hem aan
Hij wisselt Zijn troon voor aards bestaan
Zijn naam zal eeuwig als heerser prijken.

Maar is nu twintig eeuwen nadien
De vrede eindelijk gekeerd op aard?
Of is er iets mis gegaan misschien.

Is wellicht Zijn woord na zo’n tijd verjaard?
Nee God vergeet niet wat Hij belooft
Wij hebben onszelf van vrede beroofd.