Avondlichten


Als de dag overgaat in schemer,
begin van nachtelijke rust
sterren zich verspreiden langs de hemel
avondrood de kim weer kust
dan verzink ik stil in gedachten
met tevreden en voldaan gevoel
moe van zwoegen en jachten
op mijn terras in gemakkelijke stoel

in de verte versterven laatste geluiden
ergens hoor ik wandelaars
en een verre torenklok luiden
het licht verzwakt als dovende kaars
helderder fonkelen nu sterren
en flauwtjes schijnt de maan
en ik geniet hier van verre
hoe alle tekenen aan de hemel staan.