Zeg het over de wereld


Woorden schieten mij tekort
als ik denk aan Uw liefde
de gaven die U zo veel stort
ondanks dat ik U griefde

steeds schenkt U mij vergeving
noemt mij Uw oprechte kind
terwijl ikzelf in mijn beleving
geen rechtschapenheid vind

toch voel ik steeds Uw streling
roep te horen naar Uw woord
overal in Uw grote schepping
en U maant mij; “Zeg het voort!”

Eenvoudige wonderen


Waai waar je waaien wilt
lach om jezelf
dans op muziek die je hoort
zing met de vogels
zoen van wie je houdt
geniet van de wereld.

Wees gelukkig met jezelf
en met je vrienden
feestend door het leven gaan
een paradijs vol inhoud
met bijen en vlinders
bloemen in alle kleuren.

Zie tussen witte wolken
stralend blauw
op aarde tussen schaduw de zon
avondschemer in duister overgaan
’s morgens de kim vol vlammen
heel de wereld is nog steeds één wonder.

Boosheid en verdriet op kerst


Lieve Heer, ik hoop dat U het niet erg vindt
als ik juist vandaag een beetje boos op U ben
om al dat verdriet en ellende op deze aarde
U kunt ons toch beschermen tegen alle kwade?

Lieve Heer soms ga ik aan U twijfelen
en zie ’t geloof niet even zitten meer
als U niet antwoordt op al mijn vragen
en voel alsof ik elke last alleen moet dragen.

De wereld huilt in diepe rouw
en U blijft eeuwig zwijgen
de ene mens doet steeds de ander verdriet
en U, U ziet het waarschijnlijk niet.

Bent U daarvoor in die stal gekomen
enkel als een sprookje, als een ster
waardoor wij over Uw macht mogen dromen
maar verder blijft U zo ver.

Lieve Heer leer ons door Uw woord en lijden
door het voorbeeld wat U ons gaf
nu zélf ook tegen ’t kwade strijden
en daardoor delen in Uw overwinning op het graf.

Kerst- of winterfeest?


Een hart is warm en schijnt door licht
een zonnestraal een ster op ons gericht
als zomer in alle jaargetijden
een warmtebron die zelfs in winter niet is te mijden

Zo is te midden van die winterse kou
een heel klein vlammetje al schijn ’t nog zo flauw
een hart ergens als een warme stal
dat bij ieder mens de kou verdringen zal.

Een feest dat midden tussen duistere dagen
aandacht voor licht en vrede komt vragen
want waar dat licht niet schijnt blijft ’t koud en guur
als ijzige winter en wordt de vrede duur.

Ansichtkaart


Schilderij van Hans Versfelt

Nog droom ik als in mijn jonge jaren
dat ik loop door Hollands polderland
door velden met wind door mijn haren
door wereld van boerenstand

wijds en ver waren de luchten
blauw en met wolken bekleed
met vogels in grote vluchten
in de verte het gehucht Muggenbeet

en vredig tussen brede vaarten
lag loom het dromerig vee
als geschilderde ansichtkaarten
in alle rust en vree.

Keuze tot verantwoording


Wie is verantwoordelijk als wij kiezen
voor machten en daden die niet de Uwe zijn
daardoor Uw wil uit ’t oog verliezen
en doen onszelf en U daarmee pijn.

U liet ons onze eigen keuze bepalen
tussen die kwade macht en U
maar kunnen niet onze gramschap halen
uiteindelijk schiep U ieder individu.

Maar toch klagen wij U aan
al is ’t alleen met onze vragen;
O Heer, kom in moeilijkheden naast ons staan
en wil ons moeilijke keuzes dragen.

Neem dan Heer onze dankbaarheid
dat U voor ons de keuze schiep
en door Uw woord en hand geleid
ons tot de goede orde riep.

Somber als de dagen


Wij zijn somber als deze donkere dagen
tijd dat geen zon of maan haast schijnt
de luchten slechts loodzware wolken dragen
de kleur van blauw en groen overal verdwijnt
en overvloedig tranen huilt het zwerk
vermoeid door dagen van zorg en leed
en aan verdriet komt paal noch perk
geen lichtpunt dat aan hoop denken deed

De wereld gaat in duistere tijden onder
gebukt onder oorlogsgeweld en vrees
niemand verwacht nog meer een wonder
voor velen is dat geloof helaas geweest
we blijven somber in deze donkere dagen
kijken slechts passief uit naar het licht
en kunnen niet meer om het wonder vragen
dat God toch meer dan eens heeft verricht.