Mijn hond

boevenkop
In vroege ochtend staat zij reeds vol verlangen
springend door haar ren van uitbundige vreugd
tonend haar onbevangen onstuimige jeugd
om met mij de nieuwe dag aan te vangen

Nog wat bibberig in ‘t prille ochtendgloren
sluimer en bed nog maar nauwelijks ontvlucht
hoor ik mezelf praten, nu en dan met een zucht
maar zij is te druk om mij aan te horen.

Na het blokje om, iedere dag hetzelfde,
samen met de familie aan het ontbijt
om daarna voor haar de rust weer op te geven.

Spelen van negende uur tot het elfde
Na een stonde rust vult het middagmaal de tijd
Had ik nou toch ook maar zo’n hondenleven.

Zoveel mogen wij genieten

ochtendstralen
Een aarde vol met vreugdevol leven
elke dag beschenen door Gods zon
in overvloed geluk aan ons gegeven
lessend water uit rijk vloeiende bron.

De natuur zo vol verschillende dieren
in alle eenvoud dikwijls zo uniek
van grote olifant tot aan kleine mieren
of de arenden zwevend op thermiek.

Zie koren op velden weelderig groeien
oogst voor dagelijks voedsel ons bereid
overal kinderen naar hartenlust stoeien.
Nee, ’t dagelijks leven kost óns geen strijd.

Als we denken, van wie komen al die gaven?
Wie gedenkt ons hiermee telkens weer?
Kunnen wij slechts naar één waarheid staven
Buigen we het hoofd; “Dank U Lieve Heer!”

Plek om te wensen

stranden-kreta-320x200
Ik wil daar zijn
waar geen nacht
de dag opvolgt
geen traan
een lach wegspoelt.

Waar geen wolk
de zon verduistert
geen koude
het hart bevriest
en ‘t zijn zalig voelt.

Daar waar zon
en maan en
sterren samen
zich vormen tot een boog
van liefde en licht.

Waar woorden klinken
die nooit een mens
zullen pijnigen
maar ’t feest vieren
in een mooi gedicht.

Gal. 5: 13 t/m 24

Geest in wind en vuur
Laat ons de woorden aanvaarden
die in het boek van vrede staan
laat niet onze daden ontaarden
in zaken die buiten de liefde gaan.

Dat wij handelen in de geest van Uw woord
naar Uw wil ons steeds te buigen
U steeds lovend in zang en akkoord
aan ieder van Uw liefde getuigen.

Buiten liefde klinkt alles als loos metaal
een hol vat zonder klank of inhoud
een noodkreet in een lege zaal
een levende dood, dor en koud.

Breng dan ook in ons Uw Geest
die ons voor ’t eeuwige leven doet kiezen
dan wordt ook ons aards bestaan een feest
en zullen wij Uw genade niet verliezen.

Galaten 5:13-24

Brood, wijn, zegen en liefde

brood en wijn
Deel mij het brood
dat Uw gebroken lichaam is
als het manna
waarmee U Uw volk
voedde in de woestijn.

Les mijn dorst
met de wijn
dat Uw bloed is dat vergoten is
verzadig mij als bij de bron
uit de rotsen in de woestijn.

Zegen mij met de zegen
waarmee U brood en wijn
gezegend hebt aan Uw avondmaal
en bovenal schenk mij Uw Geest
die U zond in Liefde.

Één kerk bouwen

Waar geen muren maar alleen open deuren zijn
licht van liefde en genade komt binnen stromen
door één geest verbonden in brood en wijn
in verwachting voor uw zegen tesamen komen

geen muren Heer kunnen Uw huis vormen
maar gemeenschap in Uw grote naam
leven naar Uw liefdewens en vredenormen
bouwen wij aan Uw wereldkerk tesaam.

Een stem door leeg gewelf


Ik waande mij eenzaam, opgesloten in mijzelf,
niemand om mijn gedachten te delen
de wereld om mij heen was een leeg gewelf
geen mens om mijn diepste wonden te helen.

Mijn hart was leeg en koud
geen zonnestraal om het te warmen
elke hoop op mensen leek klatergoud
niemand sloot mij in de armen.

Maar plots een enkel woord,
zomaar ergens opgevangen
maar als van warme bron gehoord
versterkte mijn verlangen.

Ik ben op zoek gegaan naar die bron
van louter warmte en leven,
vond, in het licht van de eeuwige Zon,
liefde en barmhartigheid rijkelijk gegeven.

Hoe zal het zijn?


Wat zouden wij toch graag willen weten,
hoe het boven in Uw hemel is, o Heer
zodat wij nooit onwetend zullen vergeten
de wijsheid en de waarde van Uw leer.

Zo heel graag willen wij mensen zien
wat de toekomst zal zijn na ons leven
opdat dan het geloof in U misschien
weer door hoop zal worden gegeven.

Beloften gedaan door U in Uw woord,
doen zoveel liefde en heil verwachten,
doet aan ieder die het nu reeds hoort,
de aardse ellende en pijn verzachten.

Het spreekt van goud en schone edelstenen,
van warmte, geluk, liefde en zonneschijn,
van engelen die hun diensten ons verlenen,
aan rijke maaltijden met brood en wijn.

Maar Heer, wij moeten slechts vertrouwen,
op Uw beloften, trouw en woord alleen,
want zolang wij daar alleen op bouwen,
stuurt U straks geen mens ooit heen.

Als eens de hemel opengaat

Iedille
Wat zal ik genieten van schone tuinen
als ik eens in Uw paradijs binnen mag
geur ruik van bloemen die ik nooit zag
en daar hoor muziek van de bazuinen.

Wonderschone zang van engelenkoren
die door de paden dansen in lange rei
in witte kleding Uw lof doen horen
ondersteund door trompet en schalmei.

Kleuren van ongekende pracht en praal
die alle bloemen en planten sieren
werken allen mee aan feestelijk onthaal
van gelovigen die Uw feest hier vieren.

Het aller schoonste in deze hemelse zalen
schijnt wel Uw liefde en heerlijkheid
hier kan geen andere glans bij halen
licht dat door Uw almacht wordt verspreid.

En wáárom

Geen waarheid is gegrond
in hart van menselijk falen
geheel de mens gewond
bij pijnlijk verlies en leed
vergeten wordt medeleven
als eer of roem is te behalen
geen verantwoording weet
of fouten toe kan geven.

Schrijnend zal de oorzaak zijn
van het duister zwijgen
veelvoudig nog de pijn
waar waarheid niet is te krijgen
tot eer en glorie van de mens
voorgoed voor God verzwegen
maar oplicht aan levensgrens.

Openbaring voor mij

Niet zomaar op een keer
ben ik begonnen met dichten
’t was tegenslag
wat mij woorden gaf.
Een stem, een overweging,
die vroeg naar mijn verdriet,
of ik de weg niet kende
om verder te gaan.
“Schrijf,”zei Hij,
“Hoe Ik je wil leren,
samen met Mij
verdriet en pijn te keren!”