Omdat ik dromen wil

Gewoon omdat ik heerlijk in rust wil dichten
en genieten van schoonheid in zachte klank
gedachten op hoger dimensie wil richten
leg ik mij neder met vocht der druivenrank

Laat klassieke muziek de achtergrond strelen
Vraag woorden te reizen uit poëtisch hart
Geniet van het metrum dat niemand zal stelen
onthuld uit herinnering aan vroeger bard

Gedachten ze komen als schepen op golven
ritme van deining en regelmaat der zee
of in hevige storm door vlokken bedolven

door plotselinge omkeer en nieuw idee
Maar ineens valt onverwacht het stormgeweld stil
de muziek speelt zacht omdat ik dromen wil

Muziek en verder niks

Schrijf, schrijf op de klanken
wonderen van Beethoven
Tsjaikovski of Chopins
klanken van vleugel viool
tonen vanuit groot harmonie.

Luister en schrijf over het genot
het genot van de klanken
die benemen bijna je adem
en nemen je geheel in beslag
ze houden je in ontspannen ban.

Geniet van de hemelse zang
van tenor, alt, bariton of bas
laat je dragen op de tonen
als over golven van een oceaan
verdrink in het genot van muziek.

Schrijf, luister, geniet
en laat je hart het overstemmen.

Wisselvallige perpetuum mobile

Geen dag is nog geboren
of langs de horizon
glanst ochtendgloren
klinken vogelkoren
nog voor het licht begon.

Als boven de kim reist
gloed van vlammen
die het nieuwe leven
kleurt bij dageraad
in jade en smaragd.

En snel verjaart ook deze dag
in tijd, eind en beperking
als het licht aan de horizon
verdwijnt in gloed en vlammen
de nacht weer wacht
op geboorte van nieuwe dag.

Morgenstimmung

Wens elk mens een rustige vredige dag
die begint met schone welluidende klank
zodat een ieder zingen mag
uit pure blijdschap en dank

beginnend in het blinkend ochtendlicht
rijzend met de stralen van de zon
als een veel belovend vooruitzicht
dat sombere stemming overwon

en heel de dag horen we nog die tonen
die ons het hart verblijden
alsof ze in ons hooft blijven wonen
in goede en in slechte tijden.

De jaren tellen

glimlach--hoed_19-102579
Breng mij mijn jeugd terug sprak ik tot het leven
dagen dat ik speelde, lachte met mijn vrinden
zorgeloze jaren waar ik geluk kon vinden
breng weer terug die tijd al is ‘t maar voor even

laat mij weer dromen van liefde en geluk
geborgen tijd van onbezonnenheid en vrede
een tijd van groei naar volwassenheid en rede
nog onbezorgd en vrij van levensdruk

ach iedere leeftijd heeft zijn eigen voordeel
brengt zijn eigen zorgen en vreugden mee
wat onze leeftijd zij, toekomst belooft nog veel

zo blijven wij dagelijks gaan tree voor tree
in het vaste ritme van voortgaand leven
de tijd kan ons geen dag terug meer geven.

Hemelse partituur

Zwanen in de wetering bij De Stege
Struiken staan gewoon mooi te zijn
op de kanaaldijk en langs de Grift
helder water spiegelt in zonneschijn
het wilgenroosje als natuurlijke gift.

Op de brug sta ik wat te dromen
zie onder mij enkele vissen gaan
eenden grondelen onder bomen
op de oever een paartje zwanen staan.

Dan voel ik mij hier zo rijk bevoorrecht
in een natuur zo eindeloos en puur
vouw mijn handen en dank oprecht
de schepper voor hemelse partituur.