Vogelvrij

putter2x

Laat me vliegen in vrijheid
open de kooi waarin ik kwijnen moet
geef me ruimte wijd en zijd
waar ik blauwe lucht begroet.

Zingen wil ik in bomen
bij het krieken van dag
zangen uit nachtelijke dromen
genieten van elke vleugelslag.

Bevrijd uit benarde positie
van steeds beklemd gevoel
klinkt mijn lied als compositie
van uiteindelijk bereikte doel.

Vluchtelingen

172713-1413238784464-size_1000

Huilend vertelt de wind mij de woorden
over verre vlakten en streken
waarvan wij niet weten doch slechts hoorden
waar vele mensen zijn geweken
en slechts zij de noden hoort
het schreien van de kinderen
waar schijnbaar niemand zich aan stoort
en niets doet om ellende te verminderen

huilend vertelt de wind van het verdriet
over mensen van huis en haard verdreven
waarvan de hele wereld niet ziet
in welke ellendige toestand zij leven
als dieren opgesloten in kralen
zonder gezond voedsel of medicijn
velen is de vraag of zij de volgende dag halen
maar de wereld laat hen creperen in hun pijn.

Verbroken stilte

Gevolgen_van_het_bombardement_op_het_Bezuidenhout

Als zag ik engelen zweven
in zachte klank van muziek
door harpen en violen
mijn hart sloeg identiek
met geluk verweven.

De tijd stond even stil
alsof de aarde niet draaide
leven slechts genieten wil
van dat ene wondere moment
dat men zo zelden nog kent.

Toen zweeg de muziek
brak stilte uit in geween
aarde draaide op oude voet
vol oorlog en geweld
van die stille tijd, wist er niet één.

Verborgen

Tussen levende scharen
van zang en vrolijkheid
muziek en zingende snaren
gelach en gezelligheid.

Verborgen in binnenste wezen
als een duistere stilte
slechts achter een masker te lezen
in blik van eenzame kilte

een roep om vrolijkheid en zang
verborgen achter lach en praat
stilte zo eenzaam en bang
die zo snel omslaat in agressie en haat.

Veelvoudig individueel


Rumoer, muziek, de straten overvol
en juist daar doorheen loopt stilte,
het verlangen naar menselijkheid
naar aanspraak, warmte en begrijpen,
erkenning van respect en waardigheid.

Rumoer, muziek denderen door straten
gezamenlijk blijven naar stilte wij op zoek
voelen ons zo dikwijls in de steek gelaten
doordat wij zoveel zeggen maar niet praten
lopen zonder aandacht langs elkaar.

Van geen titel weten

Denk niet aan woorden
die ik schrijf nog zeggen zal
leid slechts mijn handen
hoor zo nu en dan mijn stem
vraag niet wat u daarvan denkt

gewillig zijn letters
die kleuren op papier
regels langs randen van leven
draaiend om de kern
van bestaan en wezen

niet begrijpend wat ik zoek
ook al tellen reeds mijn jaren
schrijf toch mijn ervaren
in alinea’s van zwijgen
van een ongeschreven boek.

Uitgelaten


Strooi gedachten als vlinders
tussen bloemen en over velden
in kleuren van regenbogen,
lichte vleugelslagen als engelen.

Laat ze horen als vogelzang
tussen weeld’rig groene bomen
met warmte van zonnestralen
in niet te componeren lied.

Zwevend op thermiek
tussen witte schapenwolken
tegen Pruisisch blauwe lucht
in een uitgelaten vrije vlucht.

Uitgaven door overheid

Wanneer zal overheid ooit laten blijken
te weten dat ze er voor de bevolking is
en zich niet steeds wil verrijken
of wil verkwisten want dat geeft ergernis
lasten betalen wij voor samenleven
voor veiligheid en oude dag
niet dat overheid dat uit kan geven
aan blunders en slecht gedrag.

Toonhoogte

nachtegaal

Alsof ik loop door een wereld
die de mijne niet is
blind, dwalend en dolend
zoeken wat ik werkelijk mis
houvast zoek aan winden
die mijn gedachten verwaaien
zang van nachtegaal en merel
verdringt in gekras van kraaien.

Maar zacht klinkt een melodie
van wonderschone tonen
en overstemt het lawaai
van helse klanken
en aan zo’n kleine vogel
heb ik weer mijn geluk te danken.